ระบบ login เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ

หมวด: งานระบบสารสนเทศ
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 05 มกราคม 2558 04:57
เขียนโดย Super User
ฮิต: 37938

เริ่มต้นใช้งาน 10 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ส่วน Account เดิม สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบ login เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ  รายละเอียดดังนี้

 

บุคลากรมหาวิทยาลัย

             - User การใช้งาน จะเปลี่ยนเป็น email address ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษต่อด้วยชื่อนามสกุลตัวแรก

               รหัสผ่าน ใช้เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น  นาย เอกภพ (akapop)  นามสกุล  บุตรศรี (bootsri)

               Account ที่ได้คือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รหัสผ่านคือ รหัสประจำตัวประชาชน หรือ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่

             - สามารถใช้ Account ดังกล่าวเข้าระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้     

               ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (cms.ubru.ac.th)           

               ระบบบันทึกงานและสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (pws.ubru.ac.th)

 

 

นักศึกษา

            - User การใช้งาน จะเปลี่ยนเป็น email address ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษต่อด้วยชื่อนามสกุลตัวแรก

              ต่อด้วยตัวอักษรย่อของคณะที่สังกัดต่อด้วยชั้นปีการศศึกษา รหัสผ่าน ใช้เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น

              นาย โสภน (sophon) นามสกุล สานุการ (sanukan) สังกัดคณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) รหัสนักศึกษา 54122420555

               Account ที่ได้คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(ใช้เฉพาะนักศึกษารหัสปีการศึกษา 58 ลงมา****) 

               Account ที่เป็นรหัสนักศึกษา ใช้เฉพาะนักศึกษารหัสปีการศึกษา 59 เป็นต้นไป  

               รหัสผ่านคือ รหัสประจำตัวประชาชน หรือ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่

            -  ชื่อคณะภายในมหาวิทยาลัยและตัวย่อที่ใช้กับเมล์มหาวิทยาลัย (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)

               คณะเกษตรศาสตร์ = AG

               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  = IT

               คณะนิติศาสตร์ = LA

               คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ = MA

               คณะพยาบาลศาสตร์ = NU

               คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ = HU

               คณะวิทยาศาสตร์ = SC

               คณะสาธารสุขศาสตร์ = PH

               คณะครุศาสตร์ = ED

               วิทยาการคอมพิวเตอร์ = CS