รายละเอียดการเข้าใช้งาน

หมวด: GoogleApp
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 04 สิงหาคม 2557 23:53
เขียนโดย Super User
ฮิต: 8193

รายละเอียดการเข้าใช้งาน

  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mail.ubru.ac.th หรือ http://www.gmail.com 

 สามารถตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้งานได้ที่ http://cms.ubru.ac.th

 

การเข้าใช้งานของนักศึกษา 
ex1

 

ชื่อคณะภายในมหาวิทยาลัยและตัวย่อที่ใช้กับเมล์มหาวิทยาลัย

 

คณะเเพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก= TM

 

คณะเกษตรศาสตร์ = AG

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  = IT

 

คณะนิติศาสตร์ = LA

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ = MA

 

คณะพยาบาลศาสตร์ = NU

 

คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ = HU

 

คณะวิทยาศาสตร์ = SC

 

คณะสาธารสุขศาสตร์ = PH

 

คณะครุศาสตร์ = ED

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ = CS

การเข้าใช้งานของบุคลากร

ex2